Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
VİTRİN
Lisansüstü Başvuru İlanı
Lisansüstü Başvuru İlanı

Lisansüstü Başvuru İlanı

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU İLANI

Sosyal Bilimler Enstitüsü aşağıda sıralanan Yüksek Lisans ve Doktora Programları online başvuru tarihleri 28 Ağustos 2015 Cuma günü saat 23:00'a kadar uzatılmıştır.

 

Başvurusu uzatılan Yüksek Lisans Programları:

 1. Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı,
 2. Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı (Ortak Gaziantep Üniversitesi),
 3. İşletme Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları,
 4. İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 5. İktisat Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları,
 6. Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı,
 7. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları,
 8. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları,
 9. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları,

Başvurusu uzatılan Doktora programları;

 1. İşletme Doktora Programı,
 2. İktisat Doktora Programı,

 

 

T.C.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2015- 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

 

İLAN BAŞLIKLARI

 1. Kontenjanlar
 2. Önemli Tarihler
 3. Lisansüstü Programlar İçin Genel Koşullar
 4. Lisansüstü Programlar İçin Özel Koşullar
 5. Öğrenim Ücretleri
 6. Başvuruların Değerlendirilmesi
 7. Yatay Geçiş İçin İstenecek Belgeler
 8. Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler
 9. İletişim Bilgileri

 

ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA / BÜTÜNLEŞİK DOKTORA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YATAY GEÇİŞ
Tezli Tezsiz Uzaktan Öğretim (Tezsiz) Tezli Tezsiz Tezli Tezsiz Doktora

 BAĞIMLILIK PSİKOLOJİSİ

30

-

-

-

-

-

-

-

-

 KLİNİK PSİKOLOJİ

30

-

-

5

-

-

-

-

-

 İKTİSAT

15

15

-

10

3

3

3

3

5

 İŞLETME

10

40

200

10/5

5

5

5

5

5

 ÖZEL HUKUK (Ortak)(GAZÜ)

30

-

-

-

-

-

-

-

-

 ÖZEL HUKUK

30

-

-

-

-

-

-

-

-

 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI  İLİŞKİLER

20

20

-

-

5

5

5

5

-

 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

15

15

-

-

5

5

5

5

-

 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK  DANIŞMANLIK

15

15

-

-

5

5

5

5

-

 LİDERLİK VE KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK*

-

50

-

-

-

-

-

-

-

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Lisansüstü Programlar

Son Başvuru Tarihleri

 Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans programı için

7 Ağustos 2015

 Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programı için

 Klinik Psikoloji Doktora programı için

 Diğer Programlar için

28 Ağustos 2015

 

Adayların, son başvuru tarihine kadar http://obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden erişebilecekleri Online Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta mutlaka Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Klinik Psikoloji Doktora Programları için Yazılı Bilim Sınavı ve Mülakat Sınav tarihleri 8 Ağustos 2015 tarihinde web sitemizden ilan edilecektir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Tezli ve Tezsiz programı için 02.09.2015 tarihinde Yazılı bilim Sınavı ve Mülakat Sınavı uygulanacaktır.

Değerlendirmeler yapıldıktan sonra kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci adaylarına başvuru sırasında veridikleri telefon numaralarına bilgilendirme SMS'i, mail adreslerine de kayıt için bilgilendirme maili gönderilecektir. Gönderilen mailde kayıtlar için verilen tarihlerde  Öğrenci İşleri Müdürlüğünde kesin kayıtlar yapılır.

 

Özel Hukuk Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programımız 01.07.2015 tarihinde yapılan değişiklikleHasan Kalyoncu Üniversitesi Bünyesinde Özel Hukuk Tezli Programı olarak ayrı bir yüksek Lisans Programı ve  Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi arasında ortak yürütülecek olan Özel Hukuk Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Ortak Programı olarak ayrı ayrı öğrenci kabulu yapılacaktır.  Değişiklik sonucun da oluşan yeni başvuru koşulları aşağıdaki gibidir.

ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI (Ortak)(Gazü)

 1. Bu programa başvuracak öğrencilerin Hukuk  mezunu olma şartı vardır.
 2. Sözlü Mülakat yapılacaktır. Mülakat Tarihi ve Saati başvuru tarihlerinden sonra başvuru yapan öğrencilere duyurulacaktır.
 3. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
 4. Başvuruların Değerlendirilmesi 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans notunun %40’ı,  sözlü mülakat notunun %10’u alınarak yapılır.

 

ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

 1. Bu programa başvuracak öğrencilerin Hukuk veya İktisadi, İdari ve Sosyal bilimler Fakültesi mezunu olma şartı vardır.
 2. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.

 

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

Tezli Programlar için:

 1. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
 2. YÖK tarafından ALES (EA)’e eşdeğer kabul edilen (son beş yıl içinde) GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak (son beş yıl içinde).
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 5. Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

Tezsiz Programlar için:

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Doktora Programları için:

 1. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
 2. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.

 

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN ÖZEL KOŞULLAR

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ABD

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

 1. Bu programa başvuracak öğrencilerin Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümü mezunu olma şartı vardır.
 2. Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 3. Tezli Yüksek Lisans Programı için değerlendirme; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si lisans not ortalamasının %30’u ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur
 4. Yazılı Bilim Sınavı / Mülakat Tarihi 02.09.2015 ‘de yapılacaktır. Sınav saatleri öğrencilere duyurulacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı için;

 1. Bu programa başvuracak öğrencilerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Felsefe, Özel Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Programları, Eğitim Yönetimi ve Denetimi lisans bölümü mezunu olma şartı vardır.
 2. Psikoloji, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Felsefe, Özel Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Programları, Eğitim Yönetimi ve Denetimi mezunları için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 3. Tezsiz Yüksek Lisans Programı için değerlendirme; Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde lisans not ortalamasının %60’u ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %40’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 4. Yazılı Bilim Sınavı / Mülakat Tarihi 02.09.2015 ‘de yapılacaktır. Sınav saatleri öğrencilere duyurulacaktır.
2015-06-25